تیغه های الماس اره

الماس تیغه های برش گرانیت را دید ، تیغه های سنگی را دیدند, diamond saw blades for stone, diamond saw blades for concrete.